[Công bố kết quả] Con khỏe mẹ vui - Nhận ngay quà tặng

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 7.64K Lượt đọc
 • 223 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 4 Bài viết

  • 8 Được cảm ơn

  #41
  1 E : SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng
  2 C : CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D : CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • 16 Bài viết

  • 158 Được cảm ơn

  #42
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của px3camha
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 23 Bài viết

  • 9 Được cảm ơn

  #43
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của mayxnk
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 27 Bài viết

  • 11 Được cảm ơn

  #44
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 1,532 Bài viết

  • 510 Được cảm ơn

  #45
  Đáp án:
  1 E : SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng
  2 C : CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D : CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  • Avatar của huong75
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 945 Bài viết

  • 353 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2016
  #46
  Đáp án của mình :
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của leha86
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 56 Bài viết

  • 28 Được cảm ơn

  #47
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  le ha
  • Avatar của 1708868
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 24 Bài viết

  • 16 Được cảm ơn

  #48
  Đáp án của mình là:
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 22 Bài viết

  • 13 Được cảm ơn

  #49
  1 E : SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng
  2 C : CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D : CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  • Avatar của maihoa86
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 15 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #50
  Đáp án của mình :
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của thaov
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 29 Bài viết

  • 31 Được cảm ơn

  #51
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của kimchi84
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 23 Bài viết

  • 16 Được cảm ơn

  #52
  Đáp án của mình là:
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 24 Bài viết

  • 119 Được cảm ơn

  #53
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 146 Bài viết

  • 77 Được cảm ơn

  #54
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 929 Bài viết

  • 177 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2016
  #55
  1 E: SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng
  2 C: CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D: CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B: ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A: DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  • 171 Bài viết

  • 27 Được cảm ơn

  #56
  Đáp án
  1 E : SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng

  2 C : CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D : CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  • 124 Bài viết

  • 37 Được cảm ơn

  #57
  Đáp án:
  1 E : SỮA NON COLOSTRUM - hỗ trợ đề kháng

  2 C : CANXI & VITAMIN D3 - giúp tăng chiều cao
  3 D : CHẤT XƠ INULUN FOS - giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN - giúp tăng cân
  5 A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN - giúp phát triển trí não
  • 120 Bài viết

  • 251 Được cảm ơn

  #58
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • 124 Bài viết

  • 43 Được cảm ơn

  #59
  Đáp án:
  1 E : Sữa non Colostrum hỗ trợ đề kháng
  2 C : Canxi & Vitamin D3 giúp tăng chiều cao
  3 D : Chất xơ Inulun FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 B : Đạm Whey Alpha - Lactalbumin giúp tăng cân
  5 A : DHA, Axit Linoleic, Taurin & Cholin giúp phát triển trí não
  • Avatar của thq.
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 3 năm
  • 4,757 Bài viết

  • 1,617 Được cảm ơn

  #60
  1- E : SỮA NON COLOSTRUM hỗ trợ đề kháng
  2 - C : CANXI & VITAMIN D3 giúp tăng chiều cao
  3 - D : CHẤT XƠ INULUN FOS giúp dễ tiêu hóa, hấp thụ
  4 - B : ĐẠM WHEY ALPHA - LACTALBUMIN giúp tăng cân
  5 - A : DHA, AIXT LINOLEIC, TAURIN & CHOLIN giúp phát triển trí não