CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ACMAN
Số 1 ngõ 36 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội
Website: acman.com.vn
- Chuyên cung cấp phần mềm kế toán chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và cá nhân làm dịch vụ;
- Làm nhiều công ty trên một phần mềm, tích hợp TT133, TT200 mới nhất bộ tài chính;
- Sao lưu, back up dữ liệu tự động, bảo mật dữ liệu khách hàng
Facebook : https://www.facebook.com/ACMANSOFTWARE/
https://www.facebook.com/tranphat.vn/
Điện thoại VP: 024.3776 5618
Ms Trang: 0986623939
Mr Tuấn: 082 776 5618MXwSyKufncLKvzGBkDV_SGr_Jo_TohGQPPu1PGKf3GewNqaezgrxnv1Jz5ePL-H81Hdm7049008VGHMPZ33sLoS8FUvhJQ