Hi các mom!!!
Hiện các mom có mom nào có con đã và đang học THCS Dân lập Trương Vĩnh Ký và Trí Đức không???? Cho mình kinh nghiệm và ý kiến về hai trường này. Về chất lượng, học phí và mức độ kỷ luật, con học có nặng không ThinkingThinkingThinking, có tốt không????
Mong các mom chia sẻ kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn các mom ạ