Mình cũng có ý định sau này cho con đi du học mà muốn con học ở VN trường nào có liên kết luôn, cho em hỏi VAS có liên kết với trường Đại học nào ở nước nào không?