Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Trắc nghiệm tuần 3 : 02/07/2015

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 2.41K Lượt đọc
 • 120 Trả lời

 • Trang 2/7

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 7

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 32 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #21
  1. C
  2. D
  3. B

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • Avatar của K_P
  • K_P
   Thành viên Webtretho
   Offline
  • 9 năm
  • 167 Bài viết

  • 151 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #22
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • Avatar của lanthoa
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 11 năm
  • 68 Bài viết

  • 12 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #23
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 46 Bài viết

  • 5 Được cảm ơn

  #24
  1.c
  2.d
  3.b
  • Avatar của bongmeo.
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 1,189 Bài viết

  • 350 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #25
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 56 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #26
  1.c
  2.d
  3.b
  • 50 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #27
  Đáp án
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B


  • 64 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #28

  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B


  • 1,731 Bài viết

  • 1,961 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #29
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • Avatar của tom0103
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 1,761 Bài viết

  • 726 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #30
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 88 Bài viết

  • 14 Được cảm ơn

  #31
  Đáp án
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B


  • 4,882 Bài viết

  • 2,369 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #32
  Đáp án của mình :
  Câu 1: C. 29.5%
  Câu 2: D. Tất cả các yếu tố trên
  Câu 3: B. 03 cấp độ với 3 thể: thể phù, thể teo đét và thể phối hợp
  • 1,715 Bài viết

  • 526 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #33
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 27 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #34
  Đáp án:
  1.C
  2.D
  3.D
  • 108 Bài viết

  • 102 Được cảm ơn

  #35
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • Avatar của bibon31
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 271 Bài viết

  • 376 Được cảm ơn

  #36
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • Avatar của belun81
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 5 năm
  • 868 Bài viết

  • 240 Được cảm ơn

  Thành viên tích cực 2018
  #37
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 293 Bài viết

  • 387 Được cảm ơn

  #38
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 248 Bài viết

  • 226 Được cảm ơn

  #39
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
  • 55 Bài viết

  • 23 Được cảm ơn

  #40
  Câu 1: C
  Câu 2: D
  Câu 3: B
 • Trang 2/7

  Chuyển tới trang

 • 1
 • 2
 • 3
 • ...
 • 7