Em chào mọi người.

Hiện em có 13 ngày + 1 liều buổi tối của thuốc yanhee liệu trình 9v. Vì mua full lt mà dùng thấy ổn rồi em không muốn dùng nữa. Nếu mẹ nào cần em sẽ để lại cho nhé.
Em cám ơn ạ!