Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Trắc nghiệm 1

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 5.43K Lượt đọc
 • 369 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • Avatar của yenhon
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 39 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #221
  1. Cho con uống sữa nhiều DHA thì con sẽ thông minh.

  Trả lời: Sai

  2. Ở những năm đầu đời, não bộ bé phát triển rất nhanh nên phải tập trung nhiều Cho trí não hơn là hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Sai

  3. Não bộ của bé có thể điều khiển hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng hệ tiêu hóa không có tác động gì đến não bộ.

  Trả lời: Sai

  4. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng để trẻ phát triển trí não.

  Trả lời: Đúng

  5. Optimum Gold khác biệt với các loại sữa dành Cho trí não nhờ có đạm whey giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Đúng

 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


  • 33 Bài viết

  • 8 Được cảm ơn

  #222
  1. Cho con uống sữa nhiều DHA thì con sẽ thông minh.

  Trả lời: Sai

  2. Ở những năm đầu đời, não bộ bé phát triển rất nhanh nên phải tập trung nhiều Cho trí não hơn là hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Sai

  3. Não bộ của bé có thể điều khiển hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng hệ tiêu hóa không có tác động gì đến não bộ.

  Trả lời: Sai

  4. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng để trẻ phát triển trí não.

  Trả lời: Đúng

  5. Optimum Gold khác biệt với các loại sữa dành Cho trí não nhờ có đạm whey giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Đúng
  • Avatar của ly_lac
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 15 Bài viết

  • 3 Được cảm ơn

  #223
  1. sai
  2. sai
  3. sai
  4. đúng
  5. đúng
  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #224
  1. sai
  2. sai
  3. sai
  4. đúng
  5. đúng
  • Avatar của moan
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 23 Bài viết

  • 7 Được cảm ơn

  #225
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 18 Bài viết

  • 3 Được cảm ơn

  #226
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 21 Bài viết

  • 3 Được cảm ơn

  #227
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • Avatar của TOHANGOC
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 8 năm
  • 25 Bài viết

  • 4 Được cảm ơn

  #228
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 35 Bài viết

  • 18 Được cảm ơn

  #229
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 27 Bài viết

  • 6 Được cảm ơn

  #230
  1. Cho con uống sữa nhiều DHA thì con sẽ thông minh.

  Trả lời: Sai

  2. Ở những năm đầu đời, não bộ bé phát triển rất nhanh nên phải tập trung nhiều Cho trí não hơn là hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Sai

  3. Não bộ của bé có thể điều khiển hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng hệ tiêu hóa không có tác động gì đến não bộ.

  Trả lời: Sai

  4. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng để trẻ phát triển trí não.

  Trả lời: Đúng

  5. Optimum Gold khác biệt với các loại sữa dành Cho trí não nhờ có đạm whey giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Đúng
  • Avatar của anvom
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 40 Bài viết

  • 13 Được cảm ơn

  #231
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • Avatar của locot
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 7 năm
  • 52 Bài viết

  • 24 Được cảm ơn

  #232
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 9 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #233
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 17 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #234
  1. Cho con uống sữa nhiều DHA thì con sẽ thông minh.

  Trả lời: Sai

  2. Ở những năm đầu đời, não bộ bé phát triển rất nhanh nên phải tập trung nhiều Cho trí não hơn là hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Sai

  3. Não bộ của bé có thể điều khiển hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng hệ tiêu hóa không có tác động gì đến não bộ.

  Trả lời: Sai

  4. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng để trẻ phát triển trí não.

  Trả lời: Đúng

  5. Optimum Gold khác biệt với các loại sữa dành Cho trí não nhờ có đạm whey giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Đúng
  • Avatar của sinlambe
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 9 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #235
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 11 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #236
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 11 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #237
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • Avatar của sayxe
  • Thành viên Webtretho
   Offline
  • 6 năm
  • 13 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #238
  1. Cho con uống sữa nhiều DHA thì con sẽ thông minh.

  Trả lời: Sai

  2. Ở những năm đầu đời, não bộ bé phát triển rất nhanh nên phải tập trung nhiều Cho trí não hơn là hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Sai

  3. Não bộ của bé có thể điều khiển hoạt động của hệ tiêu hóa nhưng hệ tiêu hóa không có tác động gì đến não bộ.

  Trả lời: Sai

  4. Hệ tiêu hóa tốt là nền tảng để trẻ phát triển trí não.

  Trả lời: Đúng

  5. Optimum Gold khác biệt với các loại sữa dành Cho trí não nhờ có đạm whey giàu Alpha Lactalbumin dễ hấp thu và lợi khuẩn Probiotic hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa.

  Trả lời: Đúng
  • 13 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #239
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng
  • 11 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #240
  1. Sai
  2. Sai
  3. Sai
  4. Đúng
  5. Đúng