"Chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm" (ngạn ngữ)
Lại cũng có câu: “Khi còn nhỏ ăn trộm cây kim sợi chỉ, khi lớn lên tất sẽ lừa gạt người. Lúc còn nhỏ coi trọng trung nghĩa thì lúc lớn lên tất sẽ hiếu thuận.”
Đón xem các chương trình của Thiên Thần TV nhé các bạn: http://bit.ly/ThienThanTV
https://www.youtube.com/watch?v=TgtGpPHAZA4&t=29s