Tiếc quá, chưa kịp gửi clip thì end mất rồi. Hóng kết quả của các con nhé