🎸🎸🎸Cuộc sống  có  rrất nnhiều nngười khkhông thích  sống  tthật với  bản thân  ccủa mình  vậy  là  sao??? 
🎸🎸🎸Tại  sao không dám  sống  thật với mình  mà lúc nào  cũng phải  có  vỏ bọc  , không dám  sống  với  chính mình đầu nghĩ  một  đường  miệng nói  một nẻo  thật là  khổ khi luôn luôn phải  sống giả tạo  như vậy. 
🎸🎸🎸vấn đề  ở đây là  tai sao họ  không dám  sống  là chính mình  như vậy  vì  họ  không  đủ  tốt  nên càng muốn  thể hiện tốt  để tránh   mọi  người đánh giá  . 
🎸🎸🎸Ui cuộc sống  ngắn ngủi  vô cùng  hãy  sống  là chính mình  đi , đừng mang  mặt nạ  giả tạo  như vậy  không thể  sống  với  cchính mình  thi tha chết  di con hơn  . 
🎸🎸🎸vậy  ai đang đeo mặt nạ  hãy  tháo  mmặt nạ  ra và  sống  với  cchính mình  nha.