em chào ca nhà. em chuyên taxi san bay ai co nhu câu  gọi em ah .trung cư lên san bay giá 200k san bay ve trung cư giá 300k ai co nhu câu sin liên hệ số 0988797861.hoặc gia nhà thuốc 276 linh nam ngoài công trung cư ah em cảm ơn cả nhà đã đê y bài viết của em