đẹp qúa, giờ mới thấy mình toàn mặc tùm lum à

Gởi từ ứng dụng Webtretho của lemybui