[IMG]forrum_zpsg60wqqzg[/IMG]

Vào năm 1892, ông Francis Galton là người đầu tiên đã phân loại dấu vân tay thành 3 nhóm chính:Whorl, Loop and Arch.

Vào năm 1892, ông Francis Galton là người đầu tiên đã phân loại dấu vân tay thành 3 nhóm chính:Whorl, Loop and Arch.

Vào năm 1892, ông Francis Galton là người đầu tiên đã phân loại dấu vân tay thành 3 nhóm chính:Whorl, Loop and Arch.
Capture
•60-65% dân số thuộc loại LOOPS

•30-35% WHORLS

•Và 5% ARCHES.

Đặc trưng tính cách của các chủng vân tay
WHORL
1

 • Có tinh thần chiến đấu cao.
 • Luôn đặt ra những mục tiêu cụ thể, rõ ràng và sẵn sàng đối đầu với thách thức, khó khăn. Phấn đấu để đạt được mục tiêu đề ra.
 • Tự tin, chủ động trong công việc, luôn luôn dẫn đầu.
 • Đề cao chủ nghĩa cá nhân, không dễ dàng bị ảnh hưởng

LOOP
2

 • Thân thiện, nhẹ nhàng, mềm mỏng.
 • Khả năng thích nghi với môi trường tốt.
 • Hướng tới sự hòa hợp và hòa bình và không thích sự mâu thuẫn, gay gắt.
 • Thụ động trong giao tiếp nhưng rất dễ kết bạn.
 • Dễ chịu ảnh hưởng từ môi trường
 • Dễ đồng cảm và luôn quan tâm tới mọi người xung quanh

ARCH
3

 • Tiềm năng vô hạn. Làm việc từng bước một và chỉ chấp nhận mọi thứ nếu có chứng cứ rõ ràng.
 • Có thể hoàn toàn tin người khác 100% hoặc không tin gì cả.
 • Luôn nghi ngờ, đề phòng người khác và luôn đặt yếu tố an toàn lên trên hết.
 • Đơn giản, thực tế, dễ bị cảm xúc chi phối và thường không kiên nhẫn.


Nguồn: http://geniusprint.vn