Chill Tea N’ More - Made with love
63 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, HCM
Sdt: 01289.675.676.


Phục vụ Trà sữa - Cafe - Thức ăn nhanh
Cho thuê địa điểm Tổ chức sự kiện - Tổ chức mini show
Họp nhóm, offline - Các lớp học vẽ, đàn,...


i9_EUZl67fkivY4xYYv0qz0JgHLg8_sb0189bh3y5sO2cPP_T7Rl-nKL886d98U5DPbAswxzmoeDVUFLPOvv0kghAFbL298

PzOQFKhuj4X6M9h5HgTVog2bqFyUpIYOPHaLicqKcROcrSYMORWAYN3r3KPRjGXdTjExIxIYsDizOpFX4GBHYFxZDd6h

BHJ2gTPH0LXmSvjHMZpHKb8jKSSPvfxuq4AdB9N9c-AHUSQV3wDwj2ncSOGlEGwfe1deIh27_rDoSIjdw8Qwqb9cGaaV

RdTW7q0mmWBsm8RRV17KazKDtlQyb7oXxpb-fiwyQ5X8boCrnH5lCVoYXdfIi8QYyxiWiBQtc3wLH8PczhZZyUYEx2STaQ

f8MXGp69gd8PYigIKlxnVBnSxXIpHA5Of6PzMvpnyhncRRUiXoqlvaOAqUPuczVGsjNp8ScSIb4SLlL1iFf_CK37wa-POw