Mình nhận dạy kèm tiếng nhật lấy N5-4-3 TẠI NHÀ, tuần 3buổi (1.5h/b ). Học phí tính theo người/tháng : 150-170k/buổi nhiều người học phí giảm.
lớp học thường 5-6 tháng sẽ lấy N4 bảo đảm đậu N4-5-3
địa chỉ: chudu288@gmail.com tại hà nội