Các anh, chị biết vấn đề này tư vấn cho em với ạ. Vợ chồng em mua lại nhà của người khác. Năm nay chồng em 31 tuổi, tuổi Mậu Thìn ạ. Vậy chồng em có đứng tên cúng lễ nhập trạch được không hay phải mượn tuổi ạ?