Nỗi niềm của hầu hết các chị em phụ nữ và nhất là những cô nàng tóc vừa xoăn, vừa dài và vừa dày. Các bạn có thấy hình ảnh của mình trong đây không?

Tất cả các loại lược đều bị tóc xơi hết
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_09__1.jpg
Tất cả các loại lược đều bị tóc xơi hết

Những khi tóc rối
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_11__2.jpg
Những khi tóc rối

Ai mà hỏi sao trong bát có tóc thì đừng nhìn đi chỗ khác nhé!
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_14__3.jpg
Ai mà hỏi sao trong bát có tóc thì đừng nhìn đi chỗ khác nhé!

Sinh vật đáng sợ
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_17__4.jpg
Sinh vật đáng sợ

Ống thoát nước kẻ thù với búi tóc rối
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_20__5.jpg
Ống thoát nước kẻ thù với búi tóc rối

Tóc cũng là một phần không thể thiếu trong chuyện tình đôi ta
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_23__6.jpg
Tóc cũng là một phần không thể thiếu trong chuyện tình đôi ta

Đỏm dáng cũng không xong
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_25__7.jpg
Đỏm dáng cũng không xong

Cái này chuẩn luôn này các nàng ơi!!!
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_28__8.jpg
Cái này chuẩn luôn này các nàng ơi!!!

Khi mặt đã không đẹp thì đừng liều như người mẫu :3
https://ocu.vn/media/images/2016/02/...8_40_30__9.jpg
Khi mặt đã không đẹp thì đừng liều như người mẫu :3