Dự án xã hội S-House ra đời năm 2016 tại khu vực Long Biên, Hà Nội. Sáng lập dự án là Phạm Thành Linh, chuyên ngành y tế công cộng và quản lí dự án, gắn bó với khu vực dự án từ năm 2007 tới nay.

Mục tiêu: giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn giảm nghèo và phát triển bền vững.

Hoạt động cụ thể:

- Phát triển bền vững: hỗ trợ con em gia đình đến trường, tổ chức dạy phụ đạo, hỗ trợ miễn phí cơm trưa cho trẻ, kết nối nguồn lực cộng đồng hỗ trợ các gia đình trong khu dự án, hướng nghiệp và kết nối thanh thiếu niên với trung tâm đào tạo nghề.
- Xóa đói giảm nghèo: với dự án hỗ trợ để tạo sinh kế cho các gia đình trong dự án. Đã triển khai với dự án nuôi gà tại nhà năm 2017 - 2018, đang tiếp tục triển khai dự án tiếp theo.

"Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao"


Trân trọng cảm ơn!