Căn hộ cho Thuê The Eastern.
10tr/tháng (tầng 10)
Diện tích 75m2
- Hai phòng ngủ
- Hai toilet
Tiện ích:
- Hồ bơi dành cho các hộ chung cư
- Bãi đất trống nướng BBQ
- Sân tennis
Địa chỉ : Khu A - Khu dân cư phía Đông, 299 Liên Phương, Phường Phú Hữu, Quận 9.
Liên hệ : 0913.193.553 Hòa

YjAFURvnDEIus7sX4MOKUDiwojKR3la46pbF-R6nj1rfY_b59dVAfssp3cKhEg-CnUT1Gz-U8v8zSOIukvhyjwQ_cWyNWN4ZEv9EJeOVoIbl5fFio6DIK0Z2wYX5w60CGX9JXfN9--d-cvWqXsjJ4aWQetah4dSd6UN3BN-ppulfYAgPX5V3Tt_yZ6wS1uIfe7ItJg9OgdG6QNkK16lJAZu7NrWOQAGtcdYmBqq1FByHx_eLPueT9gJApbXjxfxmFBI2vjJ4f9vpgjEycSMwO36XfCQllAkqJLrih3iMpjI3JjlB-G1Dr5mhKU_HCETJpqzuHoxggGujZBAmZMsZLS49YzylwgmZywvdsApi1JkeR3hJZ5digZaHEaA33MtqTQuxdJZ547nUBXI_HEz7TcSnRI2lLgid48wGvfnXb8MGNVmfPLuNjxyJeDFKkc0ly2J2CHgedBrEYGbwma5YMDYnf1YnwCF0cOfWYeCfwD9jSI71KuTGnlnDIwXxPKGcqwcjpOUCO1Me9Jsr6zWu27ZoSP-_lf-pHO8UlKMdN5SwgBnp3gdVWwfV4Phs2a9ukFeTmwH14cYHQoP42MS02Fdgg89XliGhHu50M7HjMsGTE-277Er5U7CB-sdvi5jlGar9RPEXZu7467330Sn5RyOsOXVgeNpgMMmPVng7ksktCnVoyLgsuAfFGzQnC_WqJIBx2Algr48v3jkmqKTTczrVepupFjzH9x2zxLBlkufWRhvIUTpBN44XlVPkx4li7SGI42WsA25SoNs9mBFAcJHTRu-g6pGLIY3AajiE9f295WQzGiQ2So58SgWAE0MePJiPghzciN32VqPZ-ZeJTNvHQcpihyKpCrjdDF-0z5ZuhEywhrSeT2veRlgU-yMHUTnHvcmgp1j1C06EtgXjtfdKw3ozprfT_QPjzmBE3jIKAr2uK8KpPhtuG2uu-pmb2QqXongBQg_7-fYAhC07mGrosNk_K8CRV2-Ije7sgPRPADE7IyRlmAlCMwszM_f2lkaEckwWK4