Em đang định mua căn hộ dự án Shunshine City, khu Ciputra, bác nào từng mua căn hộ của Sunshine hay ở trong khu Ciputra cho em xin review về chủ đầu tư với điều kiện sống khu này với ạ?YvXcI75BtYajmWhSdAlNNrvx6zgrmg8TPF6FJbn7nVZaLP9bH8A8YNYXhT3Pb4tzRN7ATTb0lqr4zUxz8MuNb2O2wyytwA