Có mẹ nào có con học truờng tiểu học Nguyễn Huệ quận 1 thì chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm và hiểu biết về trường này nhé. Năm nay mình mới xin cho con vào trường này theo đúng tuyến nhưng không biết thế nào.