em là giáo viên, nghỉ hè cũng có thời gian, bé em cũng nghỉ hè nên em nhận thêm mấy bé từ 5-6 tuổi giữ tại nhà, thời gian từ 8h-5h, 700.000/1thang, dia chi 189b cong quynh quan 1, liên he Lien 0918212267