Chào các mẹ, năm nay con em nó vào lớp một rồi, mà chã biết sắm đồ gì cho con nó đầy đủ, cũng chả biết giá cả làm sao. Mong các mẹ chỉ giúp với.