Kính gửi các Mẹ trong WTT, em đang băn khoăn về về trường cấp 2 Khương Thượng và Yên Hòa, có mẹ nào biết thông tin xin chia sẻ với em nhé. Không biết vào trường Khương Thượng có phải đi học thêm không, vì em thấy các cháu lớp 6,7 thì học vào buổi chiều, còn buổi sáng thì phải đi học thêm thì phải? Nếu phải đi học thêm thì học như thế nào, ai đã có con từng học rôi thì hướng dẫn cho em nhé.
Còn vể chất lượng của trường cấp 2 Yên Hòa thế nào ? Nếu để so sánh trong 2 trường thì nên chọn trường nào. Mẹ cháu đang lo lắng, không biết chất lượng của 2 trường thế nào?