Cháu mình đi với EF là năm thứ 2 rồi. Năm đầu đi Sing cho đi 2 tuần, năm thứ 2 quen rồi nhà mình đăng kí cho đi Sydney 3 tuần.
Được cái về cu cậu có vẻ thích. Ở nhà sẵn nong sẵn né cái gì cũng có người làm hộ, đi khóa du học hè phải tự thân vận động thấy người lớn hẳn ra. Coi như là trải nghiệm trước khi cho đi học dài hạn.
Đi với EF có trưởng đoàn dẫn đi, hàng ngày nhắn tin thông báo tình hình cho gia đình nên rất yên tâm.
Các mẹ định cho con đi thì thử tham khảo ở đây xem: https://www.ef.com.vn/pg/du-hoc-he/tieng-anh/
Năm nay cu cậu nhà mình đang đòi đi Mỹ với EF hẳn 6 tuần, nhà các mẹ có ai độ tuổi 14,15 định cho đi Mỹ hè này không thì cho chúng nó làm quen với nhau