Các bác cho em hỏi ai biết về trường này ko ạ
Em có thằng cháu ở nhà kô bảo đc, mới lớp 6 đã ăn trộm tiền rồi đi qua đêm.
Chẳng là do nó ở quê, bố mất rồi mẹ thì đi làm xa nên ở với bà.
Giờ em muốn gửi nó vào đó nội trú.
Ai biết thủ tục thì chỉ em với vì e nghe nói đấy là trường của quân đội.
Em xin cảm ơn trước.