Các Thành Viên thân mến!


WEBTRETHO Chính Sách Bảo Mật

Cập nhật lần cuối: Ngày 28 tháng 01 năm 2019

Chính Sách Bảo Mật này của CÔNG TY CỔ PHẦN LINE VIỆT NAM ("WEBTRETHO", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi") áp dụng cho các hoạt động của WEBTRETHO mà chúng tôi cung cấp thông qua trang www.webtretho.com của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ"). Chính Sách Bảo Mật này quy định các chính sách và quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của từng khách truy cập hoặc người sử dụng Dịch Vụ (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người Dùng”).

Chính Sách Bảo Mật này (“Chính Sách”) mô tả thông tin chúng tôi thu thập và mục đích sử dụng thông tin đó. Chúng tôi xem trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn, và chúng tôi muốn bạn hiểu chính xác cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này.


Thân mến!
WEBTRETHO