xem thêm tại đây
http://www.mgod.webtretho.com/forum/...gn=wtt_to_mgod