Chào các mẹ

Có mẹ nào đang cho con học ở trường này cho em xin ít thông tin

Tháng 9 này bé nhà em đi học ở đay

Cám ơn các mẹ