17/3 này là visa của em hết hạn. Vì em chưa làm xong passport cho con em xong nên em tính gia hạn lại visa. Em gọi hỏi LSQ thì người ta nói khi đi gia hạn mang theo cái phong bì màu vàng mà LSQ đưa cho mình để mang qua hải quan Mỹ rồi người ta mở niêm phong coi những giấy tờ nào đã hết hạn LSQ sẽ nói mình đi llàm lại. Em cũng không biết những giấy tờ đó là gì. Có người nói em nên qua trước khi hết hạn visa nếu không nhiều lúc sẽ bị rắc rối.... Các chị nào có kinh nghiệm giải đáp giùm em với.