Sữa nhìu nhưng k đặc bạn ạ. Bạn phải ăn nhìu chất cho sữa đặc và đủ chất cho cháu phát triển bạn ạ
comment by WTT mobile view