Đang loay cái vụ tự mần đồ treo nôi thì đọc được topic này, cám ơn các mẹ nha, mình 37w cũng đang chuẩn bị góc phòng cho con nè. Có cái cũi rùi, mà cái đồ treo mùng nó nằm đầu giường nên chưa biết mần sao gắn cái đồ treo nôi cho cân đối.