Hiện em là du học sinh mới qua, em ở share phòng với ng thân và có 1 bạn nam cũng share phòng chung nhà luôn. Gặp nhau hằng ngày nên cũng hay nói chuyện với nhau và bạn đó cũng xin phép ng thân mình cho mình và bạn ấy kết bạn để tìm hiểu nhau. (bạn ấy có