Chào cả nhà, cả nhà đã ai mua hàng trên trang echo.com.vn bao giờ chưa ạ? Em cần sự đánh giá của anh chị về trang này. Thấy tên tuổi công ty, mã số thuế rõ ràng ở trang web, lại có nhiều món hàng ở nước ngoài mà bán giá ổn, sát với giá trên web nước ngoài.