cảm ơn ariel rất nhiều. 1 clip rất ý nghĩa, giúp mình vượt qua những băn khoăn hiện tại. Tiến thêm 1 bước để trọn vẹn hơn