💊💊💊💊Bạn từng khi nào ccó những pphút giây tu hhỏi lại mình là mình là ai? và mình mmuốn gì?
💊💊💊 Và câu trả lời là kkhông biết vi thực sự lúc này đây chính bạn cũng không thể biết và tra lời câu hỏi ccủa mình .
MMuốn gì uh??? muốn mà đâu ccó được , tthích gì u??? thích mà ai cho? khi tất cả là do bản thân mình Diều tiết .
😂😂😂và bạn sẽ làm gì khi mà rrơi vào trạng thái nnhư vậy???? ôi chết uh?? muốn mà đai chết được đâu. vi dời còn nhiều nặng nợ lắm vậy sống làm sao bây giờ dc nhỉ
😕😕😕 nên sống ra sao ca biết sống thế nào???

Gởi từ ứng dụng Webtretho của hvlh