Chương 99 : tư vấn
Bạn thân kêu con gái luôn mong chờ 1 cái gì đó từ con trai và con trai phải đáp ứng hơn cả điều mong muốn đó… ok tớ hiểu rồi
������)))
Chương 100 ….
Chương 101 :
Chú ơi tan ca chiều khối văn phòng là mấy giờ ạ
17h cháu à
Dạ cháu cảm ơn chú ạ
Cháu tìm bạn nào thế?
Vâng cháu tìm 1 bạn, cháu điện cho bạn nhưng chưa được
Cháu cảm ơn chú nha
Sau khi có tin gần giờ tan ca chiều,
Lòng thấy vuii, vội ra xe lại đi bên phụ vòng qua xe rồi mở cửa…
Ngồi trong xe thấy em đi vèo vào công ty, t nghĩ đúng em, dàng người đó, xe đó
Nếu như đi bên lái thì có phải gặp được em không ?
Trời….
Chương 102 :