bé Bông nhà mình chuẩn bị vào lớp 1. Vừa rồi mấy bé nghỉ hè nên mình dẫn bé vào trường cho biết trường biết lớp. Nhưng lạ kì là khi vào trường bé cứ đeo lấy mẹ không dám nhích bước nào. Cứ như thể bỏ tay ra là bé sợ mẹ trốn bé luôn vậy. Trong khi đó, bé đi học lớp mầm lớp lá thì không hề sợ gì cả. Bé học mấy năm ở trường mẫu giáo thì rất hòa đồng vui vẻ. Các mẹ có ai gặp phải tình cảnh như vậy không? Trong khi đó bé ở nhà thì dạn dĩ vô cùng. Giờ rủ bé đến trường thì bé khóc và không chịu đi luôn.