Em có đi canh trứng ,đc tiêm kích rụng trứng khi đc 26mm ,niêm mạc 9mm
Ngày t7 sau rt em thử que có lên 2 vạch ,v2 mờ sương khóiNgày t8 thử hãng khác ,lên 2v ,vạch 2 lên lâu hơn ngày t7
Ngày t9, thử que hãng khác ,chủ có 1v
Ngày t10 ,thử hãng khác ,chỉ có 1v
Em đang định thử máu , sốt ruột quá ,mong con 2 năm nay rồi ,từng bị sẩy sớm 1 đứa và thai lưa 1 đứa . Sao số mình lại vất vả con cái quá ,thấy buồn