Các mẹ ơi, cho em hỏi có mẹ nào đã từng học ở Học viện Nhân sự Singapore (SHRI) chưa ạh. Em muốn tìm hiểu về trường này và đinh học khóa học Postgrâduate Dip ở đây. Nhưng sau khi tìm hiểu và nhận được trả lời từ đại diện của trường thì khóa học không yêu cầu bằng cấp tiếng Anh (IELTS hay TOEFT) gì cả ??? Hoang mang quá, tìm hiểu trên các web khác lại kô có nhiều thông tin về SHRI. Có ai co kinh nghiệm về trường này chia sẻ cho em với.
Cảm ơn các mẹ nha