Vì tôi k biết đăng ký thông tin nhận quà ở đâu.nên tôi gửi từ gmail cảu tôi. k biết btc có chấp nhận k?
Tôi xin gửi thông tin theo đường này.hjhj.
Tên ID: be-sol
Họ tên: Lê Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh-Tiểu khu 4-Thị trấn Quán Hàu-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình
email: meohuyen51@gmail.com
Số DT: 0975 679 687
Tôi là thành viên được nhận quà tuần 4.