Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Đã có hướng dẫn thực hiện chi tiền tăng lương, trợ cấp năm 2017

 • 0 Lượt chia sẻ
 • 115 Lượt đọc
 • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
  • 882 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #1
  Ngày 30/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP.

  Theo đó, Bộ Tài chính đề cập đến việc thực hiện chi trả tiền tăng lương, trợ cấp (áp dụng từ ngày 01/7/2017) như sau:

  - Các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định.

  - Đối với các tỉnh/thành phố có nguồn lớn hơn nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 47 và Nghị định 76 địa phương chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên (phần giữ lại tập trung) để bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị dự toán cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

  - Đối với các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ theo Nghị định 47 và Nghị định 76 lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này thì thực hiện như sau:

  + Trong khi chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, ngân sách cấp trên thực hiện tạm cấp kinh phí cho ngân sách cấp dưới chưa đủ nguồn, số kinh phí tạm cấp được giảm trừ khi cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí thực hiện chính thức.

  + Các đơn vị sử dụng ngân sách được chủ động sử dụng dự toán ngân sách năm 2017 đã được giao và nguồn thu được để lại theo chế độ để kịp thời chi trả tiền lương, trợ cấp tăng thêm cho các đối tượng theo quy định tại Thông tư này.

  + Các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có khó khăn về nguồn, có văn bản gửi Bộ Tài chính để tạm cấp kinh phí thực hiện.

  Thông tư này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

  Theo: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn...o-cap-nam-2017
  Xin mời xem thêm:
  Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu áp dụng cho năm 2018
  Cách tính tăng lương hưu; trợ cấp BHXH, hằng tháng từ 01/7/2017
 1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT