Đọc sách vô cùng quan trọng, để con say mê việc đọc sách ngay từ bé mẹ đã cho con tiếp xúc với nhiều loại sách báo, đầu tiên là các cuốn tạp chí nhiều màu sắc, rồi đến các loại tranh ảnh đơn giản để con nhận biết phân biệt màu sắc
Khi con lớn hơn một chút, mẹ thường xuyên cho con đi nhà sách để con biết về sách nhieu hơn, mỗi lần mẹ đều mua cho con một cuốn
Ở nhà mẹ làm cho con riêng một giá để sách báo, đọc xong bao giờ mẹ cũng dặn con để cẩn thận giữ gìn sách, nhờ vậy tuy con nhỏ nhưng con đã có ý thức về việc giữ sách vở.

16_zps1608393e