có mẹ nào đã dùng sản phẩm trị tàn nhang của trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc chưa?
mình cũng đang bị tan nhang, ai dùng thuốc của trung tâm rùi thì cho mình xin ý kiến với ah.