Mình ở Sài Gòn, quận 1.
Tình hình là đang ấp ủ kế hoạch Tết này cho hai mẹ con mặc đầm giống nhau, nhưng chẳng tìm ra được ý tưởng và tiệm may nào có thể gửi gắm niềm tin...
Các mẹ giúp với ạ. Xin cám ơn nhìu.