E muốn mua 1 cái chân váy len dạng hơi xèo, chất mềm cho nó dũ xuống, tầm đến dầu gối hoặc trên đầu gối 1 tẹo. màu tối. mà k biết ở đâu bán cả, có mẹ nào thấy cửa hàng nào bán thì PM cho e nha