[SIZE="4"]Có mẹ nào dùng áo Magic FangNaiEr làm cho cơ thể thon gọn chưa?Bữa trước em có xem quảng cáo trên HI-TV.Mẹ nào dùng rồi hoặc co ý kiến cho em xin ít kinh nghiệm nhé.[/SIZE]