B ơi, môi b đã đỡ bong chưa ạ? Mình cũng bị bong, chỉ mình với, ko nó bị mất màu mất