Tình hình là e định phẫu thuật ở bệnh viện con bạn Hàn em nó giới thiệu tên là Bone Eye. Bác sĩ này chuyên phẫu thuật cho bọn Idol Hàn dạo này cơ. Bạn e nó phẫu thuật xong cho e xem hình xinh phết
wI32tZfl1S15jWekhB0FFmnwb7KFi9qvKbmxTiKoyK12yoT_apMzEC5vqPpEgiGhDYUhy0Ul96c_bfo_GdC2EML99pphR7k