Em chào các chị! Có chị nào dùng 2 sản phẩm này chưa cho e ý kiến với? Thank các chị nhiều
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bocuabem